Multimedijski sadržaji

Kako dizajnirati (interaktivne) multimedijske sadržaje

Jeste li znali da postoje dva kanala u našem radnom pamćenju pomoću kojih obrađujemo informacije, viualni i auditivni? Ako informacije primimo samo, primjerice, vizualnim putem (primjerice, pisani tekst), teže ćemo ih upamtiti nego kada ih primimo i auditivnim i vizualnim putem (primjerice, slika i govoreni tekst).

Znate li kako bi trebala izgledati Vaša PowerPoint prezentacija da biste zadržali pažnju osoba kojima je prezentirate, da usmjerite njihovu pozornost na ono što im želite reći te da zadržite tu pozornost, da budete sigurni da slušaju što govorite?

Da bi (interaktivni) multimedijski sadržaji doista imali pozitivan utjecaj na naše učenje, moraju biti dizajnirani sukladno pravilima multimedijske didaktike. Dakle, dizajneri multimedijskih sadržaja moraju, osim programerskih i grafičkih segmenata, zadovoljiti onaj najvažniji, a to je didaktički dio. Da bi sadržaji koji su prezentirani putem medija imali učinak na bolje razumijevanje i upamćivanje, oni moraju biti dizajnirani sukladno aktualnim teorijama, u prvom redu kognitivne teorije o multimedijskom učenju.

Na ovom seminaru upoznat ćemo Vas s dizajnom (interaktivnih) multimedijskih sadržaja za učenje s didaktičkog i sa psihološkog gledišta te Vam pomoći da samostalno kreirate prave digitalne materijale koje ćete koristiti u učionici ili u sklopu vlastitih seminara. Ovaj seminar namijenjen je svima koji se bave obrazovanjem i edukacijama u javnom i privatnom sektoru.

Više o samom seminaru možete saznati na info@immersio.hr ili putem telefona +385 91 520 95 84.