Online tečajevi njemačkog jezika

 

Što nas čini posebnima? Spoj upotrebe najnovijih digitalnih tehnologija u podučavanju njemačkog jezika, uz primjenu kognitivne teorije multimedijskog učenja (koja govori o tome na koji način moraju biti dizajnirani digitalni sadržaji kako bismo postigli bolje razumijevanje i upamćivanje sadržaja), s tradicionalnim medijima.

Skype ili WhatsApp? Nama je svejedno, Vi birate. Držimo online tečajeve njemačkog jezika putem Skypea ili aplikacije WhatsApp. Edukacije u području multimedijske didatike pomažu nam da Vas kompetentno i efikasno vodimo kroz učenje njemačkog jezika.

U online tečajevima njemačkog jezika preko Skypea ili WhatsAppa koristimo digitalne programe za učenje njemačkog jezika usmjerene na usvajanje njemačkog jezika na prirodan način. Programi se sastoje od audio i video dijelova popraćenih vježbama, no osim toga koristimo ostale tradicionalne medije za učenje njemačkog jezika (knjige, vježbe u papirnatom obliku). Suradnja s profesorom u suštini se ne razlikuje se od one tradicionalne. Jedina je razlika u tome što se učenik i profesor fizički ne nalaze na istom mjestu. No, vide se i čuju kao da sjede jedan pored drugog, zajedno koriste medije koji su im na raspolaganju (svaki učenik bira koji mu mediji više odgovaraju- tradicionalni ili moderni interaktivni sadržaji ili kombinacija istih), što omogućava kvalitetnu nastavu i individualan pristup svakom učeniku. Osim toga, Vi sami birate termine i dinamiku tečaja, što je također velika prednost u odnosu na tradicionalne tečajeve stranih jezika.

Online tečajeve njemačkog jezika koncipirali smo sukladno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za strane jezike i nakon položenog stupnja izdajemo Vam potvrdu / diplomu o položenom stupnju njemačkog jezika s ovjerenim prijevodom na njemački jezik.

student-2

U suradnji s europskim i hrvatskim institucijama te sukladno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za strane jezike (https://hr.wikipedia.org/wiki/Zajedni%C4%8Dki_europski_referentni_okvir_za_jezike) razvili smo programe učenja njemačkog jezika (poslovni njemački jezik) za usko specijalizirana područja:

Automobilska industrija

Transport dobara/logistika/špedicija

Strojarstvo/Elektrotehnika

Medicina

Pravo

Građevina

Učenje njemačkog jezika prema navedenim programima usmjereno je ka usmenoj i pismenoj poslovnoj korespondenciji na njemačkom jeziku.

Sukladno smjernicama Zajedničkog europskog referentnog okvira za strane jezike razlikujemo sljedeće stupnjeve: A1, A2, B1, B2, C1 i C2, a svaki od njih sastoji se od dva ili više modula.

Kako bismo Vam približili način našeg rada i očekivanja koja možete imati od nas, donosimo Vam pregled općih ciljeva po pojedinim stupnjevima.

STUPANJ A1

Ciljevi

Cilj A1 stupnja je omogućiti polazniku razumijevanje i upotrebljavanje svakodnevnih izraza i jednostavnih rečenica na njemačkom jeziku koje se odnose na zadovoljenje konkretnih potreba. Polaznik treba svladati sve preduvjete da bi mogao biti u mogućnosti predstaviti se na njemačkom jeziku, bilo usmenim ili pismenim putem, sugovorniku postaviti konkretna pitanja vezana uz njegove osobne podatke (ime, prezime, stanovanje, dob…), sam odgovoriti na pitanja tog tipa te se moći sporazumjeti na jednostavan način, ukoliko sugovornik govori polako i jasno i ukoliko mu je isti spreman pomoći formulirati ono što želi reći. Dakle, cilj je postići da se polaznik može na jednostavan način sporazumjeti o osobnim stvarima i neposrednim potrebama, izraziti osjećaje. Vokabular i jezična sredstva većinom dolaze iz područja „Podatci o osobi“, „Stanovanje“, „Kupovina“ „Hrana“ i sl., pri čemu se uključuju i socio-kulturalni elementi (pozdravljanje, zahvala, neverbalna komunikacija…) te se obrađuju temeljne gramatičke strukture (konjugacija glagola u prezentu, deklinacija imenica, jednina, množina imenica, osnovni veznici, poredak riječi u rečenici).

STUPANJ A2

Ciljevi

Cilj A2 stupnja učenja njemačkog jezika je omogućiti polazniku razumijevanje rečenica i često upotrebljavanih izraza vezanih uz njihovu neposrednu okolinu i svakodnevni život (podatci o osobama, posao, kupovina i sl.) te sporazumijevanje u jednostavnim, rutinskim situacijama u kojima se radi o neposrednoj i jednostavnoj razmjeni informacija o poznatim, uobičajenim stvarima. Tu spadaju svakodnevne situacije poput onih u pošti (primjerice, kupovanje poštanskih markica), pekarni (primjerice, kupovanje različitih vrsta kruha), banci (npr. izvršiti doznaku, uplatu na račun). Osim toga, polaznici mogu samostalno prikupiti informacije vezane uz putovanje (primjerice, pitati gdje se nalazi koja znamenitost), javni prijevoz (primjerice, kupiti kartu, informirati se o redu vožnje isl.), hotelski smještaj (primjerice, rezervacija noćenja), raspitati se o odredištu i razumjeti opis puta i sl. U ovom stupnju polaznici svladavaju jednostavne oblike oslovljavanja, molbi, pozdrava, isprike, izražavanje osjećaja poput straha ili veselja, sklonosti ili nesklonosti ka određenoj stvari. Ujedno polaznici mogu napisati rođendansku čestitku, osobno pismo ili e-mail, narudžbu, upit ili pozivnicu.

STUPANJ B1

Ciljevi

Cilj B1 stupnja učenja njemačkog jezika je omogućiti polaznicima sudjelovanje u svakodnevnoj i poslovnoj usmenoj i pismenoj kominikaciji. Polaznici, dakle, ovim stupnjem stječu znanje, a time i sposobnost sudjelovanja u razgovorima (iako od sugovornika još uvijek moraju zatražiti pomoć u smislu ponavljanja pojedinih riječi ili pomoć oko formuliranja izraza), pri čemu na razumljiv način mogu izraziti bit onoga što su htjeli reći upotrebljavajući pritom širok spektar jednostavnih jezičnih sredstava. U komunikaciji se očekuje sve veća sigurnost, polaznici mogu sami započeti, voditi i završiti komunikaciju (primjerice jednostavan razgovor o zanimljivoj, poznatoj temi). Unatoč greškama polaznici se mogu sporazumjeti bez poteškoća i uz pomoć velikog repertoara riječi i izraza (često uz pomoć opisivanja) mogu se izdariti o većini tema iz svakodnevnog života (obitelj, slobodno vrijeme, hobiji, interesi, posao, putovanja, aktualni događaji), razumjeti tekstove poput uputa o upotrebi (vezano uz aparate, lijekove i sl.). U ovom se stupnju uvode složenije gramatičke strukture poput nezavisno-složenih rečenica, irealnih pogodbenih rečenica, pasiva, složenih veznika, vremena poput pluskvamperfekta i preterita.

STUPANJ B2

Ciljevi

Cilj B2 stupnja učenja njemačkog jezika je postići da polaznici mogu sudjelovati u složenijoj komunikaciji, diskusijama (i pritom zauzeti i izraziti vlastite stavove i mišljenja) koristeći pritom formalniji i neformalan stil izražavanja, kompleksnije gramatičke strukture, izraze te složene rečenice. Polaznici ovog stupnja mogu sudjelovati u dužim razgovorima o većini tema općeg interesa te preuzeti inicijativu za promjenom teme ili sugovornika. Polaznici mogu voditi, održavati i završiti razgovor, mijenjati ulogu slušatelja i govornika te pritom samostalno ispraviti vlastite greške. Ujedno su u mogućnosti prilagoditi se tijeku razgovora, govore tečno i spontano, što omogućava nesmetanu komunikaciju s izvornim govornicima, u usmenom i pismenom obliku izražavaju svoje stavove i mišljenja i argumentiraju ih koristeći kompleksnije gramatičke strukture. Na kraju ovog stupnja polaznici su u mogućnosti napisati gramatički ispravno i sadržajno razumljivo osobno ili poslovno pismo (životopis, zamolba za posao, reklamacija) prilagođavajući pritom oblik i sadržaj pisma, mogu pratiti radijske i televizijske emisije, filmove i kazališne predstave, čak i kompleksnijeg sadržaja te razumjeti kompleksnije informacije o temama vezanim uz posao ili svakodnevicu.

STUPANJ C1

Ciljevi

Cilj C1 stupnja učenja njemačkog jezika je omogućiti polaznicima spontanu, tečnu i sigurnu usmenu i pismenu kominikaciju na njemačkom jeziku, što, dakako uključuje i visok stupanj razumijevanja morfoloških, sintaktičkih te semantičkih struktura. Polaznicima se ovim stupnjem omogućuje svladavanje i sigurna upotreba idiomatskih i kolokvijalnih izraza, precizno izražavanje misli i osjećaja, sudjelovanje u dužim razgovorima, pri čemu oni mogu voditi komunikaciju, drugima dati riječ ili ih uključiti u razgovor, sami ispraviti svoje greške, preformulirati svoje izjave upotrebljavajući pritom različita i složenija jezična i gramatička sredstva i izraze. Polaznici mogu razumjeti kompleksne teme o kojima se govori ili piše, čak i ako nisu upoznati s temom ili područjem iz kojeg dolazi tematika, kompleksne informacije ili upute, filmove, serije, kazališne predstave, književna djela, unatoč tome što postoje pojedini nejasni djelovi. Ovim stupnjem polaznicima se omogućava i razumjevanje šala, viceva te sudjelovanje u neformalnom razgovoru s izvornim govornicima, iako ovdje još dolazi povremeno do nesigurnosti, posebno zbog naglaska. Polaznici se mogu izražavati precizno, s obzirom na širok spektar morfoloških, sintaktičkih i semantičkih struktura i veliki vokabular kojim raspolažu.

STUPANJ C2

Cilj C2 stupnja je omogućiti polaznicima da praktično upotrebljavaju stečena znanja koja će im pomoći da se u svakoj situaciji, u privatnom i poslovnom životu mogu sigurno, samouvjereno i bez problema sporazumijeti sa sugovornicima iz njemačkog govornog područja, čak i kad oni ne upotrebljavaju samo standardni njemački jezik, već i dijalekt ili razgovorni jezik, bez obzira na brzinu govora i eventualnu buku u pozadini (ili loš signal kod prijenosa radijske emisije). Polaznici trebaju moći sudjelovati u diskusijama i debatama bez ikakvih problema, znati primijeniti frazeološke i kolokvijalne izraze s obzirom na situaciju (razumiju konotacije istih), preuzeti riječ uz pomoć prikladnih jezičnih sredstava, biti sigurni i snalažljivi i u usmenoj i u pismenoj komunikaciji, prilagođavati se situaciji i sugovorniku upotrebljavajući pritom prikladne izraze i vokabular. Polaznici se mogu točno izražavati i kad upotrebljavaju složenija jezična sredstva, čak i kad i u slučaju da im, primjerice reakcija sugovornika odvrati pozornost. U različitim situacijama mogu prilagoditi stil i jezična sredstva, bilo da se radi o pismenoj ili usmenoj komunikaciji, naglasiti bitne točke, opisati emocije, iznijeti stavove i mišljenja, argumente te obrazloženja istih. Ovim stupnjem, dakle, polaznici utvrđuju stečena znanja, proširuju ih kompleksnijom tematikom i izrazima te tako postižu sigurnost potrebnu za nesmetanu i tečnu komunikaciju na njemačkom jeziku.

Kontaktirajte nas